Çdo të hënë dhe të premte të gushtit do të bëjmë promovim KMPF's'Kthehu në rrugën e duhurProgrami i Tranzicionit, e cila financohet nëpërmjet Zyra për Studentë Programi Uni Connect. Sot do të shikojmë në Universitetin e Kentit Kini parasysh hendekun modul.

Në këtë sesion online nga Universiteti i Kentit, studentët do të kenë mundësinë të vlerësojnë përparimin e tyre dhe të identifikojnë boshllëqet e aftësive pas një periudhe kohe larg shkollës.

Studentët pjesëmarrës do të inkurajohen të hetojnë sfidat, mundësitë dhe atributet personale të nevojshme për të motivuar studimin e vetëdrejtuar dhe do të njihen me një sërë strategjish për të mbështetur zhvillimin e aftësive të studimit të pavarur.

Ky sesion është i përshtatshëm për studentët e viteve 9-11. Studentët do të kenë nevojë për akses në internet.