Всеки понеделник и петък през август ще промотираме KMPF'с 'Обратно на пистатаПрограма за преход, който се финансира чрез Кабинет за студенти Програма Uni Connect. Днес ще разгледаме университета в Кент Имайте предвид празнината модул.

В тази онлайн сесия от университета в Кент студентите ще имат възможност да оценят напредъка си и да идентифицират пропуските в уменията след период от време извън училище.

Участващите студенти ще бъдат насърчавани да проучат предизвикателствата, възможностите и личните качества, необходими за мотивиране на самостоятелно обучение и ще бъдат запознати с набор от стратегии за подпомагане на развитието на умения за самостоятелно учене.

Тази сесия е подходяща за ученици от 9-11 клас. Студентите ще изискват достъп до интернет.