W każdy poniedziałek i piątek sierpnia będziemy promować KMPF'S 'Z powrotem w grzeProgram przejściowy, który jest finansowany przez Biuro dla Studentów Program UniConnect. Dzisiaj przyjrzymy się University of Kent's Uważaj na lukę moduł.

W tej sesji online z University of Kent studenci będą mieli okazję ocenić swoje postępy i zidentyfikować luki w umiejętnościach po okresie nieobecności w szkole.

Uczestniczący studenci zostaną zachęceni do zbadania wyzwań, możliwości i cech osobistych niezbędnych do zmotywowania do samodzielnej nauki i zostaną zapoznani z szeregiem strategii wspierających rozwój umiejętności samodzielnego uczenia się.

Ta sesja jest odpowiednia dla uczniów w klasach 9-11. Studenci będą potrzebować dostępu do Internetu.