Bob dydd Llun a dydd Gwener ym mis Awst byddwn yn hyrwyddo KMPF's'Yn ôl ar y TrywyddRhaglen Pontio, sy'n cael ei ariannu drwy'r Swyddfa i Fyfyrwyr Rhaglen Uni Connect. Heddiw byddwn yn edrych ar Brifysgol Caint Gwyliwch y Bwlch modiwl.

Yn y sesiwn ar-lein hon o Brifysgol Caint bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i asesu eu cynnydd a nodi bylchau sgiliau yn dilyn cyfnod o amser i ffwrdd o'r ysgol.

Anogir myfyrwyr sy'n cymryd rhan i ymchwilio i'r heriau, y cyfleoedd a'r priodoleddau personol sydd eu hangen i gymell astudio hunangyfeiriedig a chânt eu cyflwyno i ystod o strategaethau i gefnogi datblygiad sgiliau astudio annibynnol.

Mae’r sesiwn hon yn addas ar gyfer disgyblion Blynyddoedd 9-11. Bydd angen mynediad i'r rhyngrwyd ar fyfyrwyr.