UniConnect, në bashkëpunim me Universitetin e Greenwich, po ofrojnë e-mentorim për studentët me përvojë të kujdesit.

Për të mësuar më shumë rreth këtij programi, ju lutemi kontaktoni Jakobi Drejtësia dhe shikoni fletushka informative.