UniConnect, u suradnji sa Sveučilištem Greenwich, nudi e-mentorstvo za studente s iskustvom u skrbi.

Za više informacija o ovom programu kontaktirajte Jacob Justice i vidjeti informativni letak.