Mendjet e Neglizhuara

Një raport nga Barnardo's mbi mbështetjen e shëndetit mendor për të rinjtë që largohen nga kujdesi.

Barnardos mental health report
Ky raport shqyrton nevojat e shëndetit mendor të personave që braktisin kujdesin dhe çfarë mund të bëhet për t'i mbështetur më mirë ata. Duke u mbështetur në kërkimet sasiore dhe cilësore të kryera me shërbimet e Barnardo-s, raporti ofron një pamje të nevojave të shëndetit mendor të këtij grupi vulnerabël dhe shkallës në të cilën këto po plotësohen në mënyrë adekuate.

Shkarko raportin - Mendjet e Neglizhuara – raport« Kthehu te Burimet
sqAlbanian