Пренебрегнати умове

Доклад от Barnardo's относно подкрепата за психично здраве на млади хора, напуснали грижи.

Barnardos mental health report
Този доклад разглежда нуждите от психично здраве на напусналите грижи и какво може да се направи, за да ги подкрепят по-добре. Въз основа както на количествени, така и на качествени изследвания, извършени с услугите на Barnardo, докладът предоставя картина на нуждите на психичното здраве на тази уязвима група и степента, до която те се посрещат адекватно.

Изтегляне на отчет – Пренебрегнати умове – доклад« Назад към Ресурси
bg_BGBulgarian