Medziagentúrna práca: Ako môžu poskytovatelia vzdelávania spolupracovať s inými službami, aby maximalizovali výsledky tých, ktorí opúšťajú starostlivosť

20. júna 2023 sa k nám v areáli Medway University of Greenwich v Chathame pripojilo viac ako 100 delegátov, aby oslávili úspechy tých, ktorí opúšťajú starostlivosť v našich inštitúciách, a aby sa pozreli na to, ako môžeme komplexnejšie pracovať na zlepšovaní výsledkov našej starostlivosti. absolventi.

Počuli sme od Karen Sharp, riaditeľky partnerského programu integrovanej starostlivosti v East Kent, príbeh o vzdorovaní predsudkom a hľadaní úspechu.

Mali sme tiež šťastie, že sme počuli od študentov so skúsenosťami v oblasti starostlivosti, ktorí hľadali azyl v Spojenom kráľovstve, a ktorých príbehy boli pokorné.

Uskutočnili sme päť workshopov, ktoré predstavovali debut o povedomí o autizme, ako aj workshopy, ktoré viedli Virtual School Kent, ECPAT UK, St. Giles Trust a NHS, a na rozdiel od tradície workshop pre všetkých delegátov.